Học bạ Khai Trí

UAH.Degree.vn

Nơi ghi lại quá trình học tập của các học viên tại trường tự học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh UAH.eedu.vn

Trường tự học này cấp học bạ như thế nào

Tất cả mọi người đều có thể đăng ký học và mua bài giảng của chúng tôi, tuy nhiên chỉ những thành viên của Vườn ươm Khai Trí mới được chúng tôi tạo Học bạ Khai Trí trên Degree.vn. Nếu bạn muốn tạo Học bạ Khai Trí thì vui lòng đăng ký vào Khai Trí.

Sau khi đăng ký học và được nhận vào trường tự học này, mỗi thành viên Khai Trí sẽ được tạo một là một website với tên miền YourName.UAH.Degree.vn, với YourName là tên Khai Trí của thành viên được đặt theo luật naming.khaitri.net. Website này là nơi chúng tôi ghi lại quá trình tự học của học viên tại trường tự học này. Xem học bạ mẫu tại YourName.UAH.Degree.vn